Certifikati

Naša firma ima sve potrebne dozvole, potvrde i licence za trgovinu naoružanjem.

Certifikat eng.Uvjerenje

CertifikatLicenca špedicija